Az Ormánság Szíve Alapítvány a megalakulása óta a fő céljai közé sorolja (a Baranya megyében, azon belül is elsősorban a Sellyei és Siklósi járásokban) az oktatás/ismeretterjesztést, munkaerő-piaci tanácsadások nyújtását, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, a hátrányos helyzetű (ezen belül is kiemelten a fiatalok és az idősebb) munkavállalók munkaerő-piaci részvételének támogatását, továbbá informatikai szolgáltatások nyújtását formális, informális és non-formális tanulási módszerekkel.Az In-Fókusz projektet (GINOP-3.3.3-17-2017-00090) 2018.04.01.-2019.03.31 között valósítottuk meg a Sellyei járásban összesen 9 db településen, melyeknek a 2011. évi népszámlálási adatok szerint összesen 6.444 fő a lakossága. A települések közül mind a szabad vállalkozási zónák közé tartozik. A projekt megvalósítása során jelen támogatásból 62 db 15 fős, 25 db 50 fős rendezvényt szerveztünk meg, illetve további 30 db egyéb programhoz csatlakoztunk, így a tervezett min. 3300 fő célcsoporti személyhez képest 3499 főt értünk el.

Célunk a digitális ismeretek megszerzése iránti motiváltság erősítése volt, az álláskeresők digitális felkészültségének növelése, ill. az informatikai eszközöket/internetet korábban nem használók, az inaktívak és az idősek bevezetése a digitális világba.A projekt célcsoporti körébe tartoztak a megvalósítási helyszíneken élő 16 év felettiek, akik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 4.5.3. pontjában szereplő hátrányos helyzetű meghatározások közül legalább egynek megfelelnek, továbbá a lakosság azon része, akik soha, vagy az elmúlt öt évben nem használtak internetet.

Projektünk célcsoportja azon felnőtt lakosság volt, akik nem rendelkeznek digitális alapkompetenciákkal, ezen belül különösen

– 45 év felettiek

– vidéken élők

– álláskeresők

akikben megvan, vagy a megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság a digitális eszközök kipróbálására, használatára. A célcsoport összetett, sok esetben bonyolult, nehezen kezelhető, többgenerációs problémákkal rendelkezett, ill. kapcsolati hálója korlátozott, tájékozódási képessége, szűk volt.A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:

Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:

– Rendezvények és kitelepülések szervezése

– Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések, stb.)Megvalósítási helyszínek (Baranya megye, Sellyei járás):

Vajszló, Baranyahídvég, Besence, Csányoszró, Gilvánfa, Kisszentmárton, Sámod, Sellye, Vejti